Permanent gesloten

UPDATE - woensdag 12 mei 2021 

Beste dierenliefhebbers,

Met pijn in het hart kondigen we vanavond de definitieve sluiting van onze reptielenzoo aan.

De lange verplichte sluiting door corona, aanhoudende hoge vaste kosten, uitdagingen qua infrastructuur en een onzekere toekomst leidden tot deze moeilijke beslissing.

Het welzijn van onze dieren komt natuurlijk op de eerste plaats. De meer dan 200 reptielen krijgen allemaal een nieuwe thuis. Een deel van hen wordt opgevangen in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. De experten van ZOO Antwerpen zullen hun verhuis in goede banen leiden.

Bedankt voor jullie talrijke bezoekjes aan onze unieke reptielenzoo en voor jullie steun, ook in deze moeilijke tijden.

Hou het veilig en zorg goed voor elkaar,

Het Team van ZOO Serpentarium


Définitivement fermé

UPDATE - mercredi 12 mai 2021

Chers visiteurs,

C'est le cœur lourd que nous annonçons ce soir la fermeture définitive de notre zoo aux reptiles.

La longue fermeture obligatoire due au coronavirus, les coûts fixes élevés, les défis d'infrastructure et un avenir incertain ont conduit à cette décision difficile.

Le bien-être de nos animaux passe bien entendu avant tout. Les plus de 200 reptiles recevront tous un nouveau chez-soi. Certains d'entre eux iront vivre au ZOO d'Anvers et au ZOO de Planckendael. Les experts du ZOO d'Anvers veilleront au bon déroulement de leur déménagement.

Merci pour vos nombreuses visites et pour votre soutien, même en ces temps difficiles. Prenez bien soin les uns des autres.

Bien à vous,

L'Équipe du ZOO Serpentarium


Permanently closed

UPDATE - Wednesday 12th of May 2021 

Dear visitors,

It is with a heavy heart that we announce the final closure of our reptile zoo.

The long mandatory shutdown due to the coronavirus, high fixed costs, infrastructure challenges and an uncertain future led to this difficult decision.

Of course, the well-being of our animals comes first. The more than 200 reptiles will all be given a new home. Some of them will move to Antwerp ZOO and Planckendael ZOO. The experts at Antwerp ZOO will ensure that their move goes smoothly.

Thank you for your many visits and for your support, even in these difficult times. Take good care of each other.

Kind regards,

The Serpentarium ZOO Team